Please ensure Javascript is enabled for purposes of Acessibilidade

Foi Secretario da mesa no período de 31/01/67 a 31/01/68. Presidente de 09/01/68 a 31/01/69 e de 31/01/69 a 31/01/70.